WAT WIL DE ROGIER HULST FOUNDATION BETEKENEN VOOR JONGEREN?

Rogier Hulst Foundation
Er is voor jongeren die worstelen met allerlei levensvragen heel veel informatie, maar het is moeilijk om te bepalen wat daarvan ‘waar’ is. En het is lastig om goede, op maat gesneden hulp te vinden. En als je als jongere het gevoel hebt dat je wel degelijk iets kunt, waar kun je dan met je creativiteit terecht?
 
De Rogier Hulst Foundation wil Jongeren inspireren en aanmoedigen om de dingen te doen waar ze goed in zijn, waar ze enthousiast van worden, waar ze echt voor willen gaan. Ook al zit het een bepaalde periode tegen en is het heel zwaar om vast te houden aan je idealen. Zelfdoding is wat betreft de Rogier Hulst Foundation geen oplossing. Er zijn immers andere opties!
 

Jezelf ontdekken en ontwikkelen
Het is de vurige wens van de Rogier Hulst Foundation om jongeren met levensvragen, een plek te bieden, waar ze hoop kunnen blijven koesteren op een betere wereld en waar zij zich “thuis” voelen. Waar zij hun ervaringen en kracht voelen stromen en kunnen doorgeven aan anderen. En zo de beschermers worden voor de toekomst. Een plek waar ze zich gehoord weten en gezien voelen en aandacht hebben voor elkaar zonder oordeel of afwijzing. Waar ruimte is voor een dialoog met elkaar, waar jongeren in verbinding met zichzelf en anderen kunnen komen en hun talenten kunnen ontwikkelen door aan specifieke activiteiten mee te doen. Hierbij worden zaken als creatief denken, intuïtie, omgaan met impulsen (gewaarwordingen, indrukken), het vermogen om verbanden te kunnen leggen e.d. gestimuleerd. Ook leer je veel over je gevoelens (Emotie EHBO) waar ze vandaan komen, wie je bent en wat je er mee kunt. Waar dergelijke ‘creatieve broedplekken’ kunnen worden gerealiseerd zal de Rogier Hulst Foundation in kaart gaan brengen, om ze daarna systematisch te gaan realiseren. In Alkmaar is hierover al contact geweest met vertegenwoordigers van de gemeente.
Graffitimuurschildering gemaakt door Tommie Jansen, vriend van Rogier, in China
 
Praten?
Worstel je met het idee van zelfdoding? Behoefte om te praten? Dat kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover. Telefoon: 0900-0113, of www.113.nl